Högskoleprovet

Om du har skrivit högskoleprovet placeras du automatiskt ytterligare i en urvalsgrupp när du söker en utbildning som du är behörig till. Normalt går minst en tredjedel av nybörjarplatserna på högskolan till dem som har ett resultat från högskoleprovet. Konstnärliga utbildningar är ett undantag.

Förbered dig inför provet

Högskoleprovet mäter de kunskaper och färdigheter som är viktiga för studier vid universitet och högskola. Det är alltså inget personlighetstest. Ju bättre förberedd du är, desto bättre resultat kan du få.

Anmälan

Nästa anmälningsperiod öppnar den 11 januari 2022 klockan 08 och stänger den 18 januari 2022 klockan 24.

Provdagar våren 2022

Högskoleprovet hålls två gånger våren 2022. Provdagar är lördagen den 12 mars 2022 och lördagen den 7 maj 2022. Cirka en vecka efter att anmälan har stängt blir du som har anmält dig tilldelad ett av provdatumen. Du kan alltså inte själv välja vilket provdatum du får.

Vad krävs?

För att få skriva högskoleprovet i vår måste du antingen fylla minst 18 år under 2022 eller ha börjat gymnasiet före 16 års ålder och gå vårterminen på årskurs två. Regeringen tog beslut om denna åldersbegränsning redan 2018 och ändringen gäller från och med den 1 januari 2022.

Vad kostar det?

Det kostar 450 kronor att skriva provet.

Högskoleprovet påverkas av coronapandemin

Om bedömningen av coronapandemin förändras kan Universitets- och högskolerådet, UHR, återkomma med nya besked vad gäller vårens högskoleprov. UHR följer utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra provet.