Publicerad:

Föreläsning inspirerade företagare att jobba mot Industri 4.0

Företag i KFV-regionen bjöds nyligen på en inspirerande lunchföreläsning på Djulö Herrgård. Föreläsaren Torsten Ekström har varit verksam inom svensk industri sedan 1997, med olika chefsbefattningar, som utbildare och som konsult.

Den fjärde industrirevolutionen innebär att med hjälp av ny teknik och digitalisering jobba mot en mer effektiv och hållbar industri. Detta kallas även Industri 4.0 och kopplas till framstegen inom bland annat Artificiell intelligens (AI), robotteknik och Internet of Thing (IoT).

Den första industrirevolutionen sägs ha ägt rum redan på 1700-talet och innebar att ångmaskinens tillkomst möjliggjorde mekaniserad tillverkning för första gången. Den andra industrirevolutionen skedde när massproduktion blev möjlig på grund av elektricitet och andra vetenskapliga framsteg. På 1950-talet kom sedan den tredje industrirevolutionen, då tillverkning blev alltmer automatiserad genom begynnelsen av den digitala teknologin och uppkomst av datorer.

Publiken sitter runt mindre bord i en stor sal i på Djulö Herrgård och lyssnar till Torsten Ekström.

Torsten Ekström höll en inspirerande föreläsning på Djulö herrgård.

Fredagen den 11 mars bjöds företag i KFV-regionen på en lunchföreläsning om Industri 4.0 med Torsten Ekström. Föreläsningen ägde rum i Djulö herrgårds fina lokaler och alla deltagare kunde inta en utsökt lunchbuffé medan de lyssnade på Torstens inspirerande ord.

Det är ESF-projektet Kompetens inför Framtiden som anordnat eventet. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och ägs av Viadidakt. Projektet syftar till att ge företag i Katrineholm och Vingåker rätt kompetensutveckling för att stå rustade inför morgondagens arbetsmarknad. Som en del av insatserna ingår att motivera och inspirera företag till att utvecklas mot Industri 4.0 och föreläsningen är en del av den satsningen.

Europeiska socialfonden, flagga.
Torsten Ekström föreläser för företagare i stora salen på Djulö Herrgård i Katrineholm.

Torsten Ekström föreläste för företagare i Katrineholm. Foto: Malin Hellmér