ESF-projekt: Kompetensutveckling handledare

Den 31 mars 2023 startar Viadidakt ett helt nytt projekt. Projektet är en kompetenshöjande insats och bidrar till att stegförflytta personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Beskrivning av projektet

Kompetensutveckling handledare är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och riktar sig till handledare och åtgärdsanställda i Katrineholm och Vingåker. Projektets primära fokus är att stärka individer som har en svag ställning på arbetsmarknaden och är i behov av stöd, utbildning och handledning för att ta sig närmre den reguljära arbetsmarknaden, alternativt studier.

Så går det till

Genom utbildning i arbetsmarknadskunskap, digitalisering, hälsa och språk tillsammans med rätt handledning ute på arbetsplatsen är målet att skapa möjligheter och motivation för att fortsätta utvecklas mot egen försörjning. Parallellt ökar vi handledningsnivån på arbetsmarknaden genom handledarutbildningar för både nya och erfarna handledare. Detta för att på bästa sätt möta målgruppens behov och stötta i andra utvecklingprocesser och stegförflyttningar.

Kompetensutveckling handledare är ett framåtriktat utvecklingsprojekt med bas i kända metoder som stärker deltagarnas egen roll att skapa möjligheter till egenförsörjning. 

Projekttid

Projektet startar 31 mars 2023 och avslutas 30 mars 2025.

Porträtt på en en person framför en byggnad.
Projektledare Malin Andersson.