ESF-projektet Utredningsfunktion

31 mars 2023 startar Viadidakt ett helt nytt EU-projekt, där vi ska vi ska stötta personer med ekonomiskt bistånd.

Projektbeskrivning

Projektet bedrivs av Viadidakt i samarbete med socialförvaltningen och med medfinansiering av Europeiska unionen (EU). Projektet syftar till att hitta en samverkansform där alla instanser som möter personer med långvarig ekonomiskt bistånd kan samla krafter och erbjuda rätt stöd till rätt individ.

Nuläge

Just nu handlar den inledande fasen om att etablera relevanta kontakter, fastställa rutiner samt rekrytera personal och deltagare. När gruppen har kommit igång kommer projektdeltagare att genomgå en kartläggning. Informationen kommer tillsammans med eventuella underlag från samverkande parter att ligga till grund för planering av projektets aktiviteter.

Målsättning

Vår målsättning är att projektets multifunktionella medarbetare tillsammans med deltagarna kommer att hitta vägen framåt och bidra till ett friskare och mer inkluderande Katrineholm.

Projekttid

Projektet startar 31 mars 2023 och avslutas 31 mars 2026.

En person framför en stor vit stenbyggnad.
Projektledare Senait Asmerom Abraha.