Validering och prövning samt bedömning av utländsk utbildning

Validering eller prövning innebär att du genomför tester och prover för att få behörighet, intyg eller betyg.

Validering – när du vill dokumentera dina yrkeskunskaper

Validering är ett sätt för dig att nå kompetens på kortare tid och till en mindre kostnad. Du som har odokumenterade kunskaper från yrkeslivet har möjlighet att validera. Det innebär att dina kunskaper identifieras, värderas och dokumenteras. När du valideras mot befintliga kurser får du betyg.

Vid yrkesvalidering är det branschens dokument som gäller, till exempel yrkesbevis eller gesällbrev. Det kan även bli aktuellt med ett intyg på validerade kurser.

Validering kan innebära att du behöver komplettera med vissa kurser för att nå målet men du behöver inte genomgå en hel utbildning.

Validera dina vårdkunskaper

Du som har arbete inom vård och omsorg men saknar fullständiga betyg har möjlighet att komplettera med utbildning som ger dig behörighet motsvarande omvårdnadsprogrammet.

Prövning – när du vill höja eller skaffa dig betyg

Har du inte blivit antagen till vuxenutbildningen finns möjligheten att på annat sätt skaffa dig kunskaper och betyg - du kan göra en prövning. Skulle du vilja få bort dina ej godkända betyg (IG eller F), komplettera för att göra dig behörig eller bara höja ditt betygssnitt? Då kan en prövning vara något för dig.

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och därefter redovisar dina kunskaper skriftligt och/eller muntligt för en lärare som betygsätter dig.

Prövning hos Viadidakt

Anmälningsperioder under 2022 för att göra prövning hos oss är 1 januari – 28 februari och 1 augusti – 28 september. Anmäl till prövning via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan endast göra prövning i de ämnen som går att läsa platsbundet hos oss på Viadidakt. I dagsläget erbjuder vi prövning för engelska, svenska och matematik på grundskolenivå samt sfi.

Vi erbjuder inte prövningar för gymnasieämnen. Eleven hänvisas då till andra kommuner som har den möjligheten.

Alternativ 1:

Om du helt saknar betyg eller redan har ett betyg från E och uppåt som du vill höja kostar prövningen 500 kronor. Observera att avgiften måste vara betald innan du gör anmälan och att du måste bifoga ett bevis på inbetalningen i din anmälan för att den ska behandlas av oss.

Du betalar avgiften till Katrineholms kommun, bankgiro 5798-1938. Under meddelande anger du 3149 8011 7250 4721. Inbetald avgift återbetalas normalt inte.

Alternativ 2:

Om du har betyg F eller IG i ämnet är prövningen kostnadsfri och ingen betalning behövs. Men du måste bifoga ditt betyg i din anmälan för att den ska behandlas av oss.

Du kan skanna eller ta ett foto av kvitto eller betyg och bifoga som en fil i din anmälan. Det måste tydligt framgå att dokumentet du bifogar avser dig själv!

Bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och det kan vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb.

UHR bedömer:

  • utländsk gymnasieutbildning
  • utländsk eftergymnasial yrkesutbildning
  • utländsk akademisk utbildning

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige (till exempel läkare, sjuksköterska eller om du vill ha lärarlegitimation).

Sjukvårdspersonal

Du som är läkare eller sjukvårdspersonal kan vända sig till Socialstyrelsen för validering/bedömning.

Lärare

Har du utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).