Klivet ut i arbetslivet

Klivet ut i arbetslivet är en kurs som innehåller både undervisning i skola
och arbetspraktik. Syftet är att utbildningen ska ge dig en meningsfull
sysselsättning och i framtiden ett arbete.

Fötter som står på en stock

Ansök

Kontakta oss på skolan om du har frågor eller vill ansöka till Klivet ut i arbetslivet. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Utbildningen är för dig som

 • vill lära dig mer om dig själv
 • vill lära dig mer om hur det är att vara en del i en grupp
 • vill prova på att arbeta på en arbetsplats
 • vill träna dig på att ta mer ansvar
 • har beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller SOL.

Skola

Två dagar i veckan är du i skolan och studerar. I skolan kommer du också få studie- och
yrkesvägledning. Vi gör även ett antal studiebesök hos olika företag. I skolan får du
lära dig mer om:

 • Samhället
 • Arbete och sysselsättning
 • Hur grupper fungerar
 • Service och bemötande

Praktik

En till tre dagar i veckan är du på praktik.

 • På din praktikplats får du lära dig mer om hur det är att arbeta på en arbetsplats.
 • I skolan pratar och skriver vi om erfarenheter från praktiken.
 • Du skriver loggbok på en Ipad som du får låna av skolan.
 • Du får uppgifter från skolan som du ska lösa på praktiken.

Så här kan en dag i skolan se ut

09.00 Arbetspass 1
10.00 Fikarast
10.15 Arbetspass 2
11.45 Lunch
12.30 Arbetspass 3
14.15 Slut för dagen

Genom studier kombinerat med arbetspraktik vill vi ge bra förutsättningar för
personer med funktionsvariation att få en sysselsättning – och i förlängningen
ett arbete. Vill du och ditt företag vara med?

Vi söker praktikplatser

Våra elever kombinerar skola och praktik under hela sin utbildning. Vi söker löpande
efter nya företag som kan ta emot våra elever för praktik. Ditt företag kan
bidra med en eller flera praktikplatser.

De dagar eleven praktiserar vill vi att personen får prova på hur det är att ha
ett arbete på riktigt. På så sätt får eleven en klarare bild av hur ett arbete fungerar.

Om utbildningen Klivet ut i arbetslivet

 • Eleven kombinerar skola och praktik under hela utbildningen som sträcker sig
  över 32 veckor.
 • Praktiken fördelas på en till tre dagar i veckan. Vilka dagar och tider som
  passar bäst bestäms tillsammans med praktikplatsen.
 • En arbetskonsulent finns som stöd för eleven och praktikplatsen. Stödet utformas efter elevens behov och förmåga.

Fördelar för dig och ditt företag

 • Eleven blir en extra resurs och tillgång för företaget.
 • Arbetskonsulenten erbjuder stöd till företaget.
 • Samarbetet med oss och eleven ökar mångfalden på arbetsplatsen.
 • Ni visar samhällsnytta genom att ge chansen till en bra praktik.
 • Eleven är försäkrad genom kommunen under hela praktiktiden.

Vill du och ditt företag erbjuda en eller flera personer
en praktikplats?

Välkommen att höra av er till våra arbetskonsulenter på
telefonnummer 0150-569 08 eller 0150-569 25.

Klivet ut i arbetslivet är ett samarbete mellan Viadidakt, socialförvaltningen i
Vingåkers kommun och vård- och omsorgförvaltningen i Katrineholms kommun.

Kontakt

Speciallärare

Karin Rönblom

Telefon: 070-913 13 93

Porträtt.

Speciallärare

Peter Johansson

Telefon: 073-077 89 74