Resurser till företag i samarbete med Arbetsmarknadsenheten

Här kan du läsa om hur du som arbetsgivare och vi på Viadidakts arbetsmarknadsenhet kan samverka. Du som driver företag kan ta emot våra deltagare som en extra resurs. Vi ordnar arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna i Katrineholm och Vingåker som behöver olika insatser för att komma vidare till den reguljära arbetsmarknaden eller studier.

En låg, stor byggnad från ovan.

Söker ert företag en extra resurs eller vill bidra?

Vi är alltid i behov av insatser från det privata näringlivet för våra deltagare. Det finns flera sätt som ert företag kan bidra med.

Exempel på vad ni kan bidra med:

 • Rekrytering
 • Arbetsträning
 • Arbets- och språkpraktik
 • Jobbskuggning
 • Studiebesök
 • Åtgärdsanställningar

Ni väljer själva vad ni vill bidra med utifrån era behov och möjligheter. Oavsett om ni kan erbjuda ett kortare studiebesök eller en längre åtgärdsanställning, är vi intresserade av ett samarbete.

Vilka är fördelarna?

 • Ni får möjlighet till en eller flera medarbetare.
 • Ni får arbetsuppgifter genomförda som har låg prioritet.
 • Vi säkerställer tillsammans med er att rätt person är på rätt plats.
 • Vår kännedom om deltagarna gör att vi kan erbjuda komptensbaserad rekrytering.
 • Vid behov kan deltagarens coach vara med på arbetsplatsen under begränsad tid vilket är en form av kvalitetssäkring från vår sida.

Inga förpliktelser

Om det uppstår förändrade förutsättningar kan ni när som helst välja att avbryta en pågående insats i samråd med deltagarens coach.