Information för kommuner

Viadidakt ansvarar för samhällsorienteringen (SO) i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi samverkar också med ett 100-tal kommuner i landet som följer våra lektioner via webbkonferens. Är du ännu inte kund hos oss men vill veta mer, kan du kontakta vår samordnare, kontaktuppgifter finns längst ner.

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 100 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Utifrån elevens egna förutsättningar ska varje person få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Vårt koncept

Vårt samverkanskoncept innebär en flexibel utbildning med ett kvalitetsgranskat material samt lärarledda träffar via webbkonferenser. Vi har löpande intag och pedagogiken bygger på diskussioner och reflektion, allt på deltagarens modersmål. Våra utbildade kommunikatörer startar dialoger och lotsar deltagarna genom materialet.

Våra samhällskommunikatörer

Viadidakts samhällskommunikatörer har gedigen erfarenhet av samhällsorienteringen. De flesta har dessutom gått utbildningen Samhälls- och hälsokommunikation genom MILSA utbildningsplattform. I organisationen finns erfarna pedagogiska vägledare som tillsammans med kommunikatörerna för en kontinuerlig diskussion kring pedagogik, innehåll och utveckling.

Utbildningen innehåller åtta olika ämnesområden:

  1. Att komma till Sverige
  2. Att bo i Sverige
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  4. Individens rättigheter och skyldigheter
  5. Bilda familj och leva med barn i Sverige
  6. Att påverka i Sverige
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige
  8. Att åldras i Sverige

Albanska

Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart

Amhariska 

Tisdagar klockan 13.00 - 16.30
14 maj, 18 juni

Arabiska

Måndagar klockan 08.30-12.00
22 april, 27 maj

Tisdagar klockan 08.30-12.00
7 maj, 28 maj, 18 juni

Tisdagar klockan 13.00-16.30
7 maj, 11 juni

Torsdagar klockan 13.00-16.30
25 april, 13 juni

Badinani

Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Dari

Måndagar klockan 13.00-16.30
3 juni

Tisdagar klockan 13.00-16.30
7 maj, 11 juni

Torsdagar klockan 08.30-12.00
För tillfället fullt.

Torsdagar klockan 13.00-16.30
30 maj

Engelska

Måndagar klockan 13.00-16.30
För tillfället fullt.

Onsdagar och torsdagar klockan 08.30-12.00
18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj

Franska

Onsdagar klockan 08.30-12.00
Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart

Kinyarwanda

Fredagar klockan 13.00 - 16.30
26 april, 31maj

Kurdiska/Kurmanji

Fredagar klockan 08.30-12.00
Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Pashto

Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Persiska

Tisdagar klockan 08.30-12.00
30 april, 4 juni

Onsdagar klockan 08.30-12.00
15 maj, 19 juni

Ryska

Måndagar klockan 12.00-15.30
Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Serbiska

Fredagar klockan 08.30-12.00
Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Somaliska

Måndagar klockan 13.00-16.30
6 maj, 13 juni

Onsdagar klockan 08.30-12.00
Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Sorani

Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Spanska

Torsdagar klockan 13.00-16.30
2 maj, 20 juni

Swahili

Fredagar klockan 08.30- 12.00
3 maj, 7 juni

Fredagar klockan 13:00- 16:30
3 maj, 31 maj

Svenska, lätt

Tisdagar klockan 08.30-12.00
Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Tigrinja

Måndagar klockan 13:00-16.30
22 apri, 27 maj, 24 juni

Tisdagar klockan 08.30-12.00
Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Onsdagar klockan 08.30-12.00
Vid tillräckligt många anmälningar planerar vi en kursstart.

Torsdagar klockan 08.30-12.00
25 april, 13 juni

Torsdagar klockan 13.00-16.30
16 maj, 27 juni

Turkiska

Måndagar klockan 18:00-21.00
3 juni

Onsdagar klockan 18:00-21.00
För tillfället fullt.

Urdu

Onsdagar klockan 08.30-12.00
15 maj, 19 juni

Samhällsorientering på övriga språk

Om du är i behov av samhällsorientering på ett språk som inte finns i schemat kan du skicka en anmälan där du uppger deltagaren modersmål men lämnar rutan "önskad kursstart" tom. När vi har fått ihop till en grupp kontaktar vi dig med ett förslag. Det är viktigt att du skickar in din anmälan så att förfrågan registreras.

Anmäl ny deltagare

Du får ett mejl när vi har registrerat din deltagare och då är platsen bekräftad. Efter inkommen anmälan registrerar och schemalägger vi deltagaren. Vi kan erbjuda kursstarter när vi har fått in fem deltagare eller fler.

Anmäl ny deltagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.