Organisation och funktion

Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholms och Vingåkers kommuner.


Via oss har du tillgång till en mängd utbildningar på olika nivåer och möjligheter till att bygga upp och bygga på din kompetens - allt från grundskolenivå för vuxna till högskolestudier. Vår studie- och yrkesvägledning (SYV) kan hjälpa dig i olika vägval och svara på frågor.
 
Vi kan erbjuda praktikplatser, arbetsmarknadsstöd och coachning till jobb och sysselsättning för dig som har försörjningsstöd.

Viadidakts ansvarsområden

  • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
  • Samhällsorientering för nyanlända
  • Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • Komvux som särskild utbildning (Lärvux)
  • Högskoleservice med lokalt ansvar för universitets- och högskolekurser, studielokaler för studenter vid högskolor och universitet (Campus Viadidakt)
  • Yrkeshögskoleutbildningar (YH)
  • Validering (värdering av individens samlade kunskaper)
  • Arbetsmarknadsinsatser för vuxna och ungdomar som står utanför arbetsmarknaden