Projekt

Här kan du läsa om Viadidakts pågående projekt.

Framtidssteget

ESF-projekt med fokus på att stärka individer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Medfinansieras av Europeiska unionen.

Samkraft

ESF-projekt där personer med långvarig ekonomiskt bistånd kan samla krafter och erbjudas rätt stöd till rätt individ. Medfinansieras av Europeiska ...